Tấm lọc sơ bộ

Chuyên sản xuất và phấn phối tấm lọc sơ bộ theo yêu cầu của quý khách như tấm lọc khí, tấm lọc khí sơ bộ, tấm lọc khí sơ bộ khung bằng giấy, tấm lọc khí sơ bộ khung bằng nhôm, vật liệu lọc là bông lọc bụi G1, G2, G3, G4. Tùy vào mỗi hệ thống có lưu lượng khí lớn hay nhỏ mà có kích thước tấm như thế nào và sử dụng loại bông nào cho phù hợp với hệ thống đó để hiệu quả và an toàn nhất có thể. Thông thường vật liệu sử dụng nhiều nhất là bông lọc bụi G4, G3. Có 2 loại là uốn theo hình gợn sóng và làm mặt phẳng có 2 mặt lưới 2 bên.

Thiết kế website bởi webso.vn
0907748123 hotline